จัดจำหน่าย

Adeor Medical AG
Germany
Betatech Medical Ltd. Sti.
Turkey
CooperSurgical Inc.
USA
DJO Global Inc.
USA
Leventon S.A.U.
Spain
Medprin Biotech GmbH
China
Misonix Inc.
USA
Novamedic Co., Ltd.
Thailand
Symmetry Surgical Inc.
USA