เกี่ยวกับเรา

บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด​

บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด เป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ของไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมีการสรรหาผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์และสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นนวัตกรรมเพื่อรองรับตลาดเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ นอกจากนั้นเรายังเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของโลกหลายบริษัทอีกด้วย เรามีความเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะด้าน ห้องผ่าตัด ไขข้อและกระดูก การรักษาแผล เด็กแรกเกิด และ เด็กหลอดแก้ว โดยมีผู้แทนครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

โนวาเทค เฮลธ์แคร์ ได้คัดสรรนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้บริโภค องค์กรของเราเอื้ออำนวยให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และกระตุ้นให้เกิดความคิดและไอเดียใหม่ๆผ่านความท้าทายต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ไม่หยุดที่จะพัฒนา”

เริ่มต้น
 • ปี 2001

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มเภสัชกร นำโดย ภก. อดิศร อาภาสุทธิรัตน์ โดยมีจุดประสงค์คือสรรหาผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์และสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นนวัตกรรมเพื่อบริการให้กับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษา รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

 • ปี 2003

  ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนาไหมเย็บแผลแบรนด์แรกของไทยภายใต้ชื่อ “คอนเน็ค”

 • ปี 2004 – 2010

  มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยา โดยมีอัตตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี

 • ปี 2010

  ก่อตั้งแผนก วิจัยและพัฒนา สำหรับเครื่องมือแพทย์

 • ปี 2011

  เพื่อที่จะตอบสนองการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดเครื่องมือแพทย์ไทย ทางเราจึงก่อตั้งโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

 • ปี 2012

  พัฒนา บลูริบบ้อน นวัตกรรมวัสดุปิดแผลสำหรับแผลโพรง โดยวัสดุปิดแผลนี้ถูกสร้างด้วย เทคโนโลยี่ระดับนาโนถึง 2 ชนิด ได้แก่เส้นใยนาโนไบโอเซลลูโลส และซิลเวอร์นาโนสีฟ้า โดยบลูริบบ้อนได้รับรางวัลต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น
  – Gold Medal Prize, 40th International Exhibition of Inventions of Geneva 2012
  – รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

 • ปี 2014

  พัฒนา บลูเจล (ไฮโดรเจลปราศจากเชื้อ ผสมซิลเวอร์นาโนสีฟ้า) ออกสู่ตลาด

 • ปี 2016

  เริ่มต้นการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ

 • ปี 2019

  ขยายสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงาน โนวาเมดิค
  เปิดตัววัตกรรมเครื่องมือแพทย์ใหม่ภายใต้ชื่อ เซอร์คัมฟิกซ์ (วัสดุพันแผลสำเร็จรูปสำหรับแผลผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย)

 • ปี 2020

  ยอดขาย ไหมเย็บแผล คอนเนค ทะลุ 20 ล้านชิ้น
  เซอร์คัมฟิกซ์ ได้รับการรับรองเครื่องหมาย “ฮาลาล” ในเครื่องมือแพทย์เป็นรายแรกของประเทศไทย