Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

ผลิตภัณฑ์ / บริการ

เกี่ยวกับโนวาเทคเฮลธ์แคร์

 • ปี 2001

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มเภสัชกร นำโดย ภก. อดิศร...
 • ปี 2010
 • ปี 2003

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนาไหมเย็บแผลแบรนด์แรกของไทยภายใต้ชื่อ “คอนเน็ค”
 • ปี 2004 – 2010
 • ปี 2011

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด เพื่อที่จะตอบสนองการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดเครื่องมือแพทย์ไทย ทางเราจึงก่อตั้งโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท โนวาเมดิค จำกัด
 • ปี 2012
 • ปี 2014

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด พัฒนา บลูเจล (ไฮโดรเจลปราศจากเชื้อ ผสมซิลเวอร์นาโนสีฟ้า) ออกสู่ตลาด
 • ปี 2016
 • ปี 2019

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด ขยายสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงาน โนวาเมดิค เปิดตัววัตกรรมเครื่องมือแพทย์ใหม่ภายใต้ชื่อ เซอร์คัมฟิกซ์ (วัสดุพันแผลสำเร็จรูปสำหรับแผลผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย)
 • ปี 2020
 • ปี 2001
 • ปี 2010

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด ก่อตั้งแผนก วิจัยและพัฒนา สำหรับเครื่องมือแพทย์
 • ปี 2003
 • ปี 2004 – 2010

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยา โดยมีอัตตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี
 • ปี 2011
 • ปี 2012

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด พัฒนา บลูริบบอน นวัตกรรมวัสดุปิดแผลสำหรับแผลโพรง โดยวัสดุปิดแผลนี้ถูกสร้างด้วย เทคโนโลยี่ระดับนาโนถึง 2 ชนิด...
 • ปี 2014
 • ปี 2016

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด เริ่มต้นการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ
 • ปี 2019
 • ปี 2020

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด ยอดขาย ไหมเย็บแผล คอนเนค ทะลุ 20 ล้านชิ้น เซอร์คัมฟิกซ์...
 • ปี 2001

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มเภสัชกร นำโดย ภก. อดิศร อาภาสุทธิรัตน์ โดยมีจุดประสงค์คือสรรหาผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์และสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นนวัตกรรมเพื่อบริการให้กับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษา รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

 • ปี 2010
 • ปี 2003

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

  ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนาไหมเย็บแผลแบรนด์แรกของไทยภายใต้ชื่อ “คอนเน็ค”

 • ปี 2004 – 2010
 • ปี 2011

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

  เพื่อที่จะตอบสนองการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดเครื่องมือแพทย์ไทย ทางเราจึงก่อตั้งโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

 • ปี 2012
 • ปี 2014

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

  พัฒนา บลูเจล (ไฮโดรเจลปราศจากเชื้อ ผสมซิลเวอร์นาโนสีฟ้า) ออกสู่ตลาด

 • ปี 2016
 • ปี 2019

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

  ขยายสำนักงานใหญ่ รวมถึงโรงงาน โนวาเมดิค
  เปิดตัววัตกรรมเครื่องมือแพทย์ใหม่ภายใต้ชื่อ เซอร์คัมฟิกซ์ (วัสดุพันแผลสำเร็จรูปสำหรับแผลผ่าตัดขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย)

 • ปี 2020
 • ปี 2001
 • ปี 2010

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

  ก่อตั้งแผนก วิจัยและพัฒนา สำหรับเครื่องมือแพทย์

 • ปี 2003
 • ปี 2004 – 2010

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

  มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยา โดยมีอัตตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี

 • ปี 2011
 • ปี 2012

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

  พัฒนา บลูริบบอน นวัตกรรมวัสดุปิดแผลสำหรับแผลโพรง โดยวัสดุปิดแผลนี้ถูกสร้างด้วย เทคโนโลยี่ระดับนาโนถึง 2 ชนิด ได้แก่เส้นใยนาโนไบโอเซลลูโลส และซิลเวอร์นาโนสีฟ้า โดยบลูริบบอลได้รับรางวัลต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น
  – Gold Medal Prize, 40th International Exhibition of Inventions of Geneva 2012
  – รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

 • ปี 2014
 • ปี 2016

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

  เริ่มต้นการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ

 • ปี 2019
 • ปี 2020

  บริษัทโนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด

  ยอดขาย ไหมเย็บแผล คอนเนค ทะลุ 20 ล้านชิ้น
  เซอร์คัมฟิกซ์ ได้รับการรับรองเครื่องหมาย “ฮาลาล” ในเครื่องมือแพทย์เป็นรายแรกของประเทศไทย

บทความ

December 24, 2020

test

December 15, 2020

Wound Management

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลบาดแผลขั้นสูง:...
October 1, 2020

โควิด19

Lorem...
October 1, 2020

Meeting Activities Febuary 2020_5 th

กิจกรรมของเรา

December 24, 2020

test

December 15, 2020

Wound Management

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลบาดแผลขั้นสูง:...
October 1, 2020

โควิด19

Lorem...
October 1, 2020

Meeting Activities Febuary 2020_5 th