ปี 2012 - ปี 2012

พัฒนา บลูริบบอน นวัตกรรมวัสดุปิดแผลสำหรับแผลโพรง โดยบลูริบบอลได้รับรางวัลต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น
– Gold Medal Prize, 40th International Exhibition of Inventions of Geneva 2012
– รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)