ปี 2011 - ปี 2011

เพื่อที่จะตอบสนองการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดเครื่องมือแพทย์ไทย ทางเราจึงก่อตั้งโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ขึ้นภายใต้ชื่อ บริษัท โนวาเมดิค จำกัด