ปี 2010 - ปี 2010

ก่อตั้งแผนก วิจัยและพัฒนา สำหรับเครื่องมือแพทย์