ปี 2004 – 2010 - ปี 2004 – 2010

มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจยา โดยมีอัตตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี