ปี 2020 - ปี 2020

ยอดขาย ไหมเย็บแผล คอนเนค ทะลุ 20 ล้านชิ้น
เซอร์คัมฟิกซ์ ได้รับการรับรองเครื่องหมาย “ฮาลาล” ในเครื่องมือแพทย์เป็นรายแรกของประเทศไทย