ปี 2001 - ปี 2001

บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มเภสัชกร โดยมีจุดประสงค์คือสรรหาผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์และสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นนวัตกรรมเพื่อบริการให้กับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษา รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค